پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی

پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی

پرسشنامه استاندارد کارآمدی یادگیری اکتشافی ، پرسشنامه ای محقق ساخته است که با هدف بررسی میزان توجه به یادگیری اکتشافی در نظام ها و موسسات آموزش زبان انگلیسی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۱ گویه و ۵ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (مدرسان زبان ما، شاگردان را به مساله مواجه می کنند و او را تشویق می کنند که جواب مساله را پیدا کند.) پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی را می­ سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی کارآمدی یادگیری اکتشافی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD