پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی ISK

پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی ISK

پرسشنامه استاندارد مقیاس خودشناسی انسجامی

پرسشنامه استاندارد مقیاس خودشناسی انسجامی ISK قربانی واتسون و هارگیس 2008 به نقل از جلیلی راد 1393 شامل 12 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خودشناسی انسجامی: به تلاش های فعال افراد برای یکپارچه کردن تجربه خود در گذشته و حال در جهت ایجاد آینده مطلوب اشاره دارد. (قربانی و همکاران، 2008؛ به نقل از جلیلی راد، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
خودشناسی انسجامی : نمره ای که افراد در مقیاس خودشناسی انسجامی (قربانی و همکاران، 2008) کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:
عبارات 3، 6 و 9 خودآگاهی تأملی، عبارات 1، 5، 7 و 8 خودآگاهی تجربی و باقی عبارات (4، 2، 10، 11، 12). نیز یکپارچه کردن تجارب گذشته و حال برای ایجاد آینده ای مطلوب را می سنجند.

خودشناسی انسجامی

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش جلیلی راد (1393) به منظور احراز روایی ضریب بازآزمایی (با حجم نمونه نفر به فاصله یک ماه) 75/0 (P≤0/001) گزارش شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). پایایی این مقیاس در یک گروه 230 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران به قرار زیر بود. ضریب آلفای کرونباخ برای خودشناسی تجربه ای90/0 و برای خودشناسی تأملی 84/0. همبستگی میان دو وجه برابر بود با 74/0=r (قربانی و همکاران، 2003).

بخشی از سوالات پرسشنامه

ردیف عمدتاً

نادرست

تاحدودی نادرست نه درست و

نه نادرست

تا حدودی درست عمدتاً‌ درست
1 هنگامی که وسط یک مشکل شخصی هستم، چنان درگیر آن می‌شوم. که قادر به دیدن مسأله از بالا و بررسی واضح افکار و احساساتم در همان حال نیستم.
2 هرگاه سعی می‌کنم نقش خودم را در یک مشکل تحلیل کنم، گیج می‌شوم.
3 با تفکر عمیق درباره خودم، کشف کرده‌ام واقعاً در زندگی چه می‌خواهم و چطور ممکن است به آن برسم.
4 اغلب، احساساتم درباره یک تجربه چنان پیچیده و متضاد است که سعی نمی‌کنم آنها را در همان لحظه که در درونم جاری می‌شوند درک نمایم.
5 زمانی‌‌که افکار و احساسات در درونم جاری می‌شوند، اغلب به آنها آگاهی ندارم و صرفاً بعداً متوجه می‌شوم احتمالاً در حال تجربه چه حالتی بوده‌ام.

خودشناسی انسجامی

از دیدگاه شناختی کلیستروم خود را به‌عنوان بازنمایی ذهنی خویش یا به بیانی دیگر بیانگر شناخت ما نسبت به خود است. و از نگاهی دیگر خود را می‌توان به‌عنوان تمامیت وجودی و گونه‌ای سازمان­یابی وسیع، شامل تمام فعالیت‌های روانی در قالب واحدی یکپارچه، در نظر گرفت. خودشناسی، یعنی آگاهی نسبت به حالات ظاهری و روانی و توان احساس تمایز، تداوم و پیوستگی ونسبت دادن آن‌ها نسبت به خویشتن هست . درباره‌ خود نظرات‌ زیادی‌ وجود دارد که ‌می‌توان‌ کلیت آن‌ را به‌ عنوان‌ روان­شناسی‌ خود قلمداد نمود.

خودشناسی

قربانی و همکاران خودشناسی را نوعی فرآیند روان‌ شناختی پویا، سازش ­یافته و انسجام بخش می‌دانند که ماهیتی زمانی دارد. در پژوهش­های اولیه این سازه به دو وجه تجربه‌ای و تاملی تقسیم می‌شد. خودشناسی تجربه‌ای، پردازش پذیرنده اطلاعات مرتبط با خود است که برحسب تغییرات لحظه‌ به‌ لحظه و پویای آن در زمان حال صورت می‌پذیرد. خودشناسی تجربه‌ای در وندادی بلافصل از تجارب فردی فراهم می‌آورد که برای مقابله با چالش ­ها و دست­یابی به اهداف پیش­روی، الزامی است. و همچنین از صور خودکار و بی­ اختیار پاسخ دهی جلوگیری می‌کند.

از سویی دیگر، خودشناسی تاملی عبارت است از پردازش شناختی اطلاعات مربوط به خود که مرتبط با گذشته است. درخودشناسی تاملی، فرد ازطریق کنش‌های شناختی عالی وپیچیده­تر به تحلیل تجارب فردی می پردازد.

مشخصات پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی ISK

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 12 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD