پرسشنامه مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین

پرسشنامه مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین

پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین

پرسشنامه مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین گرونلیک، دسی و ریان به نقل از سدیدی شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
حمایت استقلال طلبانه والدین : حمایت استقلال طلبانه والدین به درجه ای از ادراکات از استقلال از طرف والدین مربوط می باشد. که والدین از خودمختاری فرزندان حمایت و به عنوان یک عملکرد بهینه مطرح می باشد. ( گرونلیک، دسی و ریان ، 1997؛ به نقل از سدیدی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از حمایت استقلال طلبانه والدین نمره ای است. که آزمودنی ها از مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین (گرونلیک، دسی و ریان، 1997) کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سدیدی (1392) برای تعیین روایی محتوا پرسشنامۀ تهیه شده، ابتدا آنها در اختیار استاد راهنما،. مشاور، مدیران و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی پرسشنامه‌ مورد تآیید واقع گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سدیدی (1392)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

مشخصات پرسشنامه مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD