پرسشنامه مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز

پرسشنامه مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز

پرسشنامه استاندارد مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز

پرسشنامه مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز 2002 منیعی 1394 شامل 16 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
احساس تعلق : احساس تعلق فرآیندی است که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند. و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود. که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد،. که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد.( کرامر ، 1984؛ منیعی، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
احساس تعلق : عبارت است از پاسخ های که آزمودنی به پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (براون و ایوانز،2002) می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش منیعی(1393) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه ها ی فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛. از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث و گفتگو با استاد راهنما پرسشنامه مذکور تدوین گردید و پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش منیعی (1394) برای بررسی همسانی درونی این ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 16 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD