پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارزش : در فرهنگ فلسفی لالاند مفهوم ارزش در کالا یا خدمات و نسبت آن با انسان در چهار بعد ذکر شده است.

  1. تا چه مورد آرزو و علاقه فرد یا گروه است (درجه تعلق ارزشی).
  2. چه مقدار شایستگی توجه و علاقه‌مندی دارد (ارزش ذاتی).
  3. چه هدفی را برآورده می‌سازد (ارزش کارکردی).
  4. در یک گروه و زمان یعنی چه مقدار ارزش مبادله‌ای دارد (ارزش مبادله‌ای)( مکی، 1387).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از ارزش در این در این تحقیق جوابی است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش باقری فشخامی(1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). پایایی هر یک از متغیرهای پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD