پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ

پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ

پرسشنامه استاندارد عزت نفس الیس پوپ

پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ شامل 60 سوال است. و هدف آن بررسی عزت نفس دانش آموزان از ابعاد مختلف (عزت نفس کلی، عزت نفس تحصیلی، توانایی بدنی، خانوادگی، اجتماعی) می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

اکبری آورزمان (1371) در پژوهش خود با استفاده از یک نمونه 40 نفری دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمایی نشان داد. میان آزمون عزت نفس الیس پوپ و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت همبستگی 65/0 وجود دارد. که این را بعنوان اعتبار همگرای پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ می توان مورد نظر قرار داد.

فاتحی زاده و امامی (1378) ضریب پایایی آین آزمون را 85/0 . به نقل از غفاری، و مظاهری و عمکاران ضریب پایایی آین آزمون را 73/0 محاسبه کرده اند.

بخشی از سوالات پرسشنامه

 1. من اغلب خصوصیات خودم را دوست دارم.
 2. من از نمره هایم در مدرسه ناراضی هستم.
 3. من خیلی دست و پاچلفتی هستم.
 4. من در خانواده ام، عضو مهمی هستم.
 5. من نگران این مسئله هستم که آیا بقیه بچه ها مرا دوست دارند.
 6. من در طول هفته هر روز قسمتی از تکالیفم را انجام می دهم.
 7. من شخص مهمی هستم.
 8. روخوانی من به حد کافی خوب است.
 9. از ظاهر خودم خوشم می آید.
 10. هنگامی که در کنارخانواده ام هستم، احساس خوبی ندارم.
 11. بقیه بچه ها باعث می شوند که احساس کنم به قدر کافی خوب نیستم.
 12. من حرفهایی می زنم که حقیقت ندارد.
 13. ای کاش فرد دیگری بودم.
 14. ای کاش وقتی معلم درس می دهد بیشتر متوجه بشوم.
 15. ای کاش قدم مثل بقیه بچه های هم سنم بلند بود.
 16. احساس میکنم می خواهم از خانه فرار کنم.
 17. دوستانم به حرفهایم گوش می دهند.
 18. من از بازنده شدن در بازی ناراحت نمی شوم.
 19. من نسبت به خودم نظر خوبی ندارم.
 20. از طرز کارم در مدرسه احساس غرور میکنم.

مشخصات پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 60
تعداد بعد: 5
فرمت فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات: 6
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD