پرسشنامه شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین

پرسشنامه شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین

پرسشنامه استاندارد شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین

پرسشنامه شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین شامل 34 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پرسشنامه به وجه شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین می پردازد که خود شامل 17 پرسش می باشد. لازم به ذکر است که در هر کدام از این پرسش ها از پاسخ دهنده ها خواسته شده است. که این شرایط را با توجه به وضع واقعی موجود و وضع بسیار محتمل روزنامه آنلاین در سال 1394 جواب دهند. در واقع هر کدام از این 17 سوال به دو بخش «اکنون» و «1394» تقسیم شده اند و مجموعاً 34 سوال را تشکیل می دهند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 34 گویه ای پرسشنامة شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرجیان نژاد (1391) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرجیان نژاد (1391) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 34 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD