پرسشنامه شخصیت سنخ الف

پرسشنامه شخصیت سنخ الف

پرسشنامه استاندارد سنخ الف

پرسشنامه شخصیت سنخ الف دارای 14 سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار سنخ الف (2 مولفه) می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
یکی از مشهورترین الگوهای شخصیتی – رفتاری که از سال 1959 تاکنون در متون روانشناسی و روان پزشکی مطرح بوده . و مورد توجه فراوان قرار گرفته است، الگوی شخصیتی سنخ الف می باشد. در سال 1959 دو متخصص قلب به نامهای فریدمن و روزنمن مشاهده کردند. که مردان و زنانی که دارای ویژگیهایی از قبیل تکلم سریع، رقابت جویی، بی حوصلگی، سخت کوشی، پرخاشگری و خشونت هستند. حدوداً هفت برابر بیشتر از افراد فاقد چنین ویژگی هایی مستعد ابتلا به بیماریهای کرونر قلبی می باشند. (فریدمن و المر، 1984). الگوی شخصیتی – رفتاری افراد دارای ویژگی های یاد شده، الگوی شخصیتی سنخ الف نامیده شد. (فریدمن و روزنمن، 1959).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از شخصیت سنخ الف نمره ای است که کارکنان به سوالات 14 گویه ای پرسشنامه شخصیت سنخ الف می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

در پژوهش عطاری و همکاران (1383)، پایایی مقیاس به روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. این ضرایب برای کل آزمودنی ها، آزمودنیهای دختر و آزمودنی های پسر برای TAQ1 به ترتیب 80/0،. 82/0 و 77/0 و برای TAQ2 به ترتیب 56/0، 62/0 و 54/0 بودند.

در پژوهش عطاری و همکاران (1383)، برای سنجش اعتبار (یا روایی) مقیاس TAQ،. با توجه به متون روانشناسی مربوط به ویژگیهای شخصیتی – رفتاری سنخ A، مقیاس مزبور به طور همزمان . با پرسشنامه ملاک EPQ با گروههایی از دانشجویان اعتباریابی شد که نتایج قابل قبولی به دست آمد (32/0).

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
مقاله بیس: دارد و 2 مقاله رایگان (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD