پرسشنامه سنجش ادراک افراد از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری

پرسشنامه سنجش ادراک افراد از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری

پرسشنامه استاندارد سنجش ادراک افراد از اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری

پرسشنامه سنجش ادراک افراد از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری صافدل دهمیانی شامل 21 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اثرات گردشگری : اثرات گردشگری حاصل تعاملات پیچیده میان مقصد، صنعت و گردشگران است. و در آن فضاهای گسترده و پویای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌ای که رخ می‌دهد،. باید بررسی شود، و معمولاً تحت سه عنوان کلی اثرات اقتصادی،. اثرات کالبدی (زیست‌ محیطی) و اثرات اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرند.(شارپلی و تلفر، 1391؛ به نقل از صافدل دهمیانی،1393).

اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری : اثرات ناشی از رابطه مستقیم و غیر مستقیم گردشگران بر روی جامعه میزبان در نتیجه تعامل با صنعت گردشگری؛. جامعه میزبان در مقابل میهمان و تهیه کنندگان خدمات، اغلب ضعیف تر و در نتیجه تحت نفوذ قرار می گیرند. این اثرات همیشه آشکار نمی شوند، اندازه گیری شان مشکل و بسته به قضاوت ارزشی،. اغلب غیر مستقیم و همچنین گاهی به سختی قابل شناسایی هستند. (برنامه محیطی سازمان ملل متحد ؛ به نقل از صافدل دهمیانی،1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از سطح دینداری نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه سنجش سطح دینداری افراد (شجاعی زند، فراهانی،) به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صافدل دهمیانی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صافدل دهمیانی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD