پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

پرسشنامه استاندارد کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات توسط لاگس و همکاران (۲۰۰۵) ساخته شده است. که از ۱۴ گویه و ۴ خرده مقیاس میزان اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در رابطه (۳ سوال)،. کیفیت تعامل در رابطه (۴ سوال)، تمایل به برقراری رابطه بلند مدت (۴ سوال). و رضایت از رابطه (۳ سوال) تشکیل شده است. که به منظور ارزیابی کیفیت رابطه در بازار صادرات بکار می رود.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است. که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است). اما (منبع داخل فایل)  روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای ۹۰ ذکر کرده است.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله انگلیسی )
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD