پرسشنامه اقدامات ارتباطی هاگر و هاربر به نقل از رضایی درستکار

پرسشنامه اقدامات ارتباطی هاگر و هاربر به نقل از رضایی درستکار

پرسشنامه استاندارد اقدامات ارتباطی هاگر و هاربر به نقل از رضایی درستکار

پرسشنامه اقدامات ارتباطی هاگر و هاربر، ۱۹۷۹ ( به نقل از رضایی درستکار، ۱۳۹۲) شامل 10 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اقدامات ارتباطی: اقدامات ارتباطی طیف کامل از فعالیت‌های رسمی و غیر رسمی است. و ممکن است توسط هر کسی در سازمان شروع شود،. به هر حال مسئولیت این ارتباط که موثر و به موقع و مهم باشد بر عهده مدیریت است. (carrier-bourqe ,2009؛ به نقل از رضایی درستکار، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از اقدامات ارتباطی نمره ای است که پاسخ دهندگان از پرسشنامه اقدامات ارتباطی هاگر و هاربر دریافت می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی درستکار (1392) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید. و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی رضایی درستکار (1392) براي اطمينان از پايايي سوالات از روش محاسبه آلفای کرونباخ . برای یک نمونه گیری اولیه شامل30 پرسشنامه استفاده شده . و سپس با استفاده از داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD