پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی برجیان بروجنی

پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی برجیان بروجنی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی برجیان بروجنی 1390 شامل 34 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سواد اطلاعاتی : سواد اطلاعاتی عبارتست از ایجاد توانایی در افراد تا بتوانند تشخیص دهند چه وقت به اطلاعات نیاز دارند،. همچنین توانایی ذخیره کردن اطلاعات، ارزشیابی و استفاده موثر از آن را در زمان نیازداشته باشند. (زمانی،۱۳۸۲؛ برجیان بروجنی، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر
در این تحقیق منظور از سواد اطلاعاتی نمره ای است. که آزمودنی ها به پرسشنامه سواد اطلاعاتی (برجیان بروجنی، 1390) می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برجیان بروجنی (1390) جهت تعیین میزان روایی یا اعتبا رابزار اندازه گیری، از اعتبار صوری (محتوایی) استفاده شده است. برای سنجش روایی صوری، علاوه بر مشورت و کمک گرفتن از صاحبنظران در مرحلۀ تدوین پرسشنامه،. پس از ایجاد پرسشنامه، برای بعضی متخصصان حوزۀ کتابداری ارسال شد تا روایی آن را بررسی کنند و در نهایت مورد تایید این افراد قرارگرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برجیان بروجنی (1390) برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.که نتایج آزمون برای کل پرسشنامه (با آلفای 75درصد) نشان داد. که سوالات پرسشنامه از قابلیت پایایی بالایی برخوردار است. و نیازی نیست سوالی از پرسشنامه حذف شود.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 34 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD