پرسشنامه استاندارد تعارض سلیمان

پرسشنامه استاندارد تعارض سلیمان

پرسشنامه تعارض سلیمان

پرسشنامه استاندارد تعارض سلیمان به نقل از عاطفی شامل 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعارض : تعارض به عنوان یک فرم از ناهنجاری شدید درون فرد یا بین افراد و یا بین دو یا چند گروه که بر اساس اهداف،. نیازها، خواسته ها، تمایلات، ارزش ها و باورهای ناسازگار بوجود آید تعریف میشود. (Werner, 2013؛ به نقل از عاطفی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سه بُعد در نظر گرفته شده برای تعارض که با طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای. (1= بسیار کم تا 5= بسیار زیاد) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از.

سرخوردگی : منع افراد از انجام یک اقدام مطلوب یا دستیابی به اهدافی خاص.
تعارض هدف : تقابل مستقیم اهداف منحصر به فرد شخص به طوریکه رسیدن فرد به یک.
تعارض نقش : ناهمگونی بین ادراک افراد و اجرای نقش با انتظارات (Suliman,2012).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عاطفی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه تعارض سلیمان طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش عاطفی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه تعارض سلیمان بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD