پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت FIS

پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت FIS

پرسشنامه ترس از صمیمیت (FIS)

پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت FIS دارای 35 سوال بوده و هدف آن سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک (رابطه با همسر و رابطه با دیگران) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
صمیمیّت یکی از نیازهای اساسی بشر برای سلامت روانی و سازگاری رون شناختی است (دسکاتنر و تلن، 1991). افراد قسمت عمده وقت و تلاش خود را صرف دنبال کردن صمیمیت می کنند و در جستجو کسی هستند که با او صمیمی شوند. همچنین این روابط می تواند با ترس و اضطراب همراه باشد. این افراد ممکن است نگران این باشند که آیا روابط شان موفق خواهد د، ای تکنیک های درستی به کار می برند،. آیا اگر کسی را پیدا کنند در نهایت حوشحال خواهند بود؟. برای خیلی ها تجارب سخت کودکی و روابط شکست خورده بزرگسالی ترس آن ها را از این که صمیمت واهی است.

و در نهایت آکنده از درد و ناکامی خواهد بود، تقویت می کند (وانگلیستی و بک، 2007). روابط خیلی صمیمانه منلع مهمی برای شادی فردی و حس معنا در زندگی است (پارثولومنو، 1990). در مقابل، فقدان صمیمیت یا افسردگی، عزت نفس پایین، اضطراب، رضایت ارتباطی پایین، و الگو ضعیف در ارتباط است. (دسکاتنر و تلن، 1991). همچنین اجتناب از روابط صمیمانه می تواند اثرات بدی بر سلامت هیجانی داشته باشد. که منجر به تنهایی، انزوای هیجانی و پاسخ ناکارآمد به استرس می شود. (دوبی، و تلن، 1993)، بنابراین افرادی که از صمیمیت می ترسند در خطر مشکلات هیجانی به سر می برند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ترس از صمیمیت نمره ای است. که کارکنان به سوالات 35 گویه ای پرسشنامه ترس از صمیمیت می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

دسکاتنر و تلن (1991) برای تعیین روایی ای مقیاس از روایی افتراقی و همگرا استفاده کردند. جهت این کار، از مقیاس های خودافشایی جورارد، مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر مقیاس تنهایی یوکلا،. فرم کوتاه نیاز به شناخت و مقیاس خود سنجی دوستی و صمیمیت را استفاده کردند. در هر دو روش روایی، آنها نتایج مطلوبی را گزارش نمودند.

همچنینی در مورد پایایی این مقیاس، نتایج مطالعه اولیه انها نشان داد. که FIS از همسانی درونی بالا (93/0) و پایایی بازآزمایی بالایی (89/0=r) برخوردار است. فلاح زاده و همکاران (1390) مشخصات روان سنجی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند. تحلیل عاملی 2 عامل را در بین 35 سؤال آشکار ساخت. عامل 1 ترس از صمیمیت در رابطه با همسر و عامل 2 ترس از صمیمیت در رابطه با دیگران است. همسانی درونی کل مقیاس 83/0، عامل اول 81/0، عامل دوم 7/0، و ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس 92/0 . و برای عامل های فرعی 1 و 2 به ترتیب 87/0 و 85/0 به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت FIS

روایی و پایایی: دارد (پایایی تک تک مولفه ها ذکر شده است)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD