پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده قربانی

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده قربانی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده قربانی 1390 شامل 40 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفا کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).( روایی درون فایل)

مشخصات پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده قربانی

هدف: ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده
روایی و پایایی: دارد
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
تعداد سوال: 40 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD