پرسشنامه ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری بر اساس تحلیل swot

پرسشنامه ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری بر اساس تحلیل swot

پرسشنامه استاندارد ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری بر اساس تحلیل swot

پرسشنامه ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری بر اساس تحلیل swot علیدادی سلیمانی شامل 59 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
جاذبه گردشگری : هر پدیده یا عامل انگیزشی که در یک ناحیه مقصد، جذابیت ایجاد کرده . و منجر به مسافرت مردم از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود را جاذبه می گویند. جاذبه های گردشگری را در ادبیات گردشگری به سه دسته: فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می کنند. که هر یک از آنها طیف متنوع و مختلفی از پدیده های را شامل می شوند. (علیدادی سلیمانی، 1393)

برنامه ریزی استراتژیک : برایسون برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی. که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهد، تعریف می کند. (علیدادی سلیمانی، 1393)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 59 گویه ای پرسشنامه ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (علیدادی سلیمانی، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (علیدادی سلیمانی، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری بر اساس تحلیل swot

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 59 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD