پرسشنامه آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

پرسشنامه آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

پرسشنامه آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی صیرفی 1394 شامل 40 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
آسیب شناسی: آسیب شناسی شناخت درد ورنج و خسارت (عمید،1363).

موانع پژوهش: همه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرآیند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار می روند. (طائفی،1383به نقل از صیرفی، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسش نامه سنجش موانع پژوهش شامل 40 گویه با مؤلفه های،. مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صیرفی(1394) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛. از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث و گفتگو با استاد راهنما پرسشنامه مذکور تدوین گردید و پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صیرفی (1394)، برای تعیین پایایی این پرسشنامه از آلفا کرونباخ استفاده شد. که نتایج آن به شرح ذیل است.

مشخصات پرسشنامه آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 40 سوال
تعداد مولفه: ۶ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD