پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته

پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته

مقدمه پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته
تحقیقات در علوم رفتاری، با گستردگی پارادایم‌ها و روش‌های تحقیق یک زمینه پویا و پیچیده را برای پژوهشگران فراهم کرده است. این تنوع در دیدگاه‌ها و پارادایم‌ها از اصالت تحصلی گرفته تا دیدگاه پسا ساخت گرایی این امکان را به ما می‌ دهد که به چالش‌ها و پیچیدگی‌های حاکم بر واقعیت، معنا و رفتار انسانی نگاهی ژرف و گوناگون داشته باشیم. در این مقطع ما به بررسی مفاهیم اساسی این پارادایم‌ها و روش‌های تحقیقی به ویژه تحقیقات کیفی و آمیخته می‌پردازیم تا ابعاد مختلفی از شناخت و تفسیر واقعیت را در علوم رفتاری بررسی نماییم.

تحلیل انتخاب روش‌ های تحقیق:
در این زمینه پژوهشگران با توجه به جنبه‌های فلسفی و انتخاب پارادایم‌های معتبر به تصمیم‌گیری در مورد روش‌های تحقیقی می‌پردازند. تفاوت‌ها و تداخلات موجود در دیدگاه‌ها نشان‌ دهنده پویایی در رویکردها و اینکه چگونه ما می‌توانیم از این تنوع برای بهترین برداشت از واقعیت‌های انسانی بهره‌مند شویم مسائلی اساسی هستند که در این تحقیق به بررسی آنها می‌پردازیم.

فهرست مطالب پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته

 • جلسه اول: نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری
 • جلسه دوم: موضوع یابی
 • جلسه سوم: سازه, مفهوم, متغیر
 • جلسه چهارم: بررسی پیشینه تحقیق
 • جلسه پنجم: روشهای تحقیق
 • جلسه ششم: دسته‌بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده‌ها
 • جلسه هفتم: سایر روشهای تحقیق
 • جلسه هشتم: ابزار جمع آوری اطلاعات و مقیاس‌های اندازه‌ گیری
 • جلسه نهم: مقیاس های اندازه گیری نگرشها
 • جلسه دهم: آزمونهای روانی – سازمانی
 • جلسه یازدهم: اعتبار اندازه‌گیری
 • جلسه دوازدهم: روشهای تحلیل داده ها و اطلاعات
 • جلسه سیزدهم: اطلاع‌رسانی یافته‌های پژوهش و تدوین گزارش تحقیق
 • جلسه چهاردهم: مرجع نویسی و فیش‌برداری
 • جلسه پانزدهم: پیشنهاد طرح تحقیق و گزارش تحقیق
 • جلسه شانزدهم: تدوین مقاله علمی
 • جلسه هفدهم: پیوستها
 • منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 423

فرمت فایل: پاورپوینت