پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت

در دنیای پر از اطلاعات و تحولات مداوم، تحقیق علمی در مدیریت یکی از ابزارهای مهم برای تأمین دانش و بهبود عملکرد سازمان‌ها و کسب و کارها محسوب می‌شود. در این پاورپوینت به شما با اصول و مفاهیم مرتبط با تحقیق در مدیریت آشنا خواهیم شد.

شناخت

فلاسفه و دانشمندان از دوران‌های گذشته تا به امروز به دنبال شناخت حقایق و واقعیت‌های جهان هستی و کشف حقیقت پدیده‌ها از طریق منابع و مبانی مختلفی بوده‌اند. این منابع شامل:

 • عقل
 • تجربه
 • قلب و دل
 • وحی
 • و…

دیدگاه‌های شناختی

فلاسفه، دیدگاه‌های مختلفی را نسبت به روش شناخت و آگاهی از اشیا و پدیده‌ها تلقی می‌کنند. انواع دیدگاه‌های شناختی عبارت‌اند از:

الف- دیدگاه تجربه‌گرایی و پوزیتیوسم

ب- دیدگاه عقل‌گرایی

ج- دیدگاه استنباطی

د- دیدگاه ساختاری

ه- دیدگاه هرمنوتیک

دیدگاه تجربه‌گرایی و پوزیتیوسم

دیدگاه تجربه‌گرایی بر این اعتقاد استوار است که شناخت به وسیله حواس انسان صورت می‌گیرد و تنها شناختی که به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد، اعتبار دارد.

دیدگاه عقل‌گرایی

دیدگاه عقل‌گرایی معتقد است که حواس انسان هیچگاه کلیت و ضرورت اصول و مفاهیم را در نمی‌یابند و لذا نیاز به عقل به نام ضرورت دارد. این دیدگاه در پیدایش روابط منطقی بین اصول و نتیجه تأکید دارد.

دیدگاه ساختاری

دیدگاه ساختاری شامل دو رویکرد است:

الف- نظریه لاکاتوش درباره برنامه‌های پژوهشی

ب- نظریه توماس کوهن درباره پارادیم‌ها و انقلاب‌های علمی

برنامه‌پژوهشی لاکاتوش به نوعی برنامه‌ریزی پژوهشی است که برای پژوهش‌های بعدی راهنمایی ایجابی و سلبی رهنمونهایی را فراهم می‌آورد.

نظریه توماس کوهن

نظریه توماس کوهن بر تأکید بر جنبه‌های انقلابی پیشرفت‌های علمی تأکید دارد. به طوری که انقلاب معمولاً شامل طرد و رد یک ساختار نظری و جایگزینی آن با ساختار نا‌سازگار دیگر می‌شود.

دیدگاه هرمنوتیک

در روش هرمنوتیکی، متن با تفسیر و تاویل معنی و مفهوم نهفته در آن کشف و راز و رمز آن بازگشایی می‌شود.

تحقیق علمی چیست؟

تحقیق علمی به تلاش کاوش‌گرانه‌ای اشاره دارد که با آداب خاصی به طور نظام‌یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی انسان انجام می‌شود و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد. این تحقیقات دارای مشخصات زیر هستند:

 • برخورداری از آداب و تشریفات خاص
 • توسعه قلمرو معرفت
 • شناخت حاصل از نتیجه تحقیق به خارج از ذهن

فلسفه تحقیق علمی

نیاز بشر به تحقیقات علمی به دو عنصر اساسی باز می‌گردد:

 • نیاز فطری انسان
 • پاسخگویی به نیازهای حیاتی

هدف اصلی پژوهش علمی عبارت است از:

الف- بررسی و ارزیابی نظریه‌ها

ب- ارائه نظریه جدید

ج- حل مشکلات

هدف از آموزش روش تحقیق علمی

 • فراگیری روش‌های دستیابی به حقایق و کشف مجهولات
 • کسب مهارت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی
 • کسب مهارت‌های لازم برای تهیه پایان‌نامه‌های تحصیلی

ویژگی‌ها و قواعد تحقیق علمی

تحقیق علمی باید دارای ویژگی‌ها و قواعد خاصی باشد:

 • توسعه‌ای بودن
 • قابلیت بررسی داشتن
 • نظم داشتن
 • تخصص‌طلبی
 • قابلیت تعمیم
 • دقت‌طلبی
 • واقعیت‌بینی
 • قاعده تجاهل
 • صبر‌طلبی
 • جرات‌طلبی
 • نیاز به مدیریت واحد
 • رعایت اصل بی‌طرفی
 • اجتهادی بودن تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
فصل دوم: انواع تحقیقات علمی
فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق
فصل چهارم: تدوین فرضیه
فصل پنجم: نمونه گیری
فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات
فصل هفتم: روشهای گردآوری اطلاعات
فصل هشتم: کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها
فصل نهم: تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج
فصل دهم: تنظیم و تدوین گزارش تحقیق
فصل یازدهم: تهیه و تنظیم طرح تحقیق
فصل دوازدهم: تهیه و تنظیم مقاله علمی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 306

فرمت فایل: پاورپوینت