پاورپوینت بیمه و ریسک

پاورپوینت بیمه و ریسک

بیمه و ریسک دو عنصر مرتبط در مدیریت مالی و اجتماعی هستند. بیمه به عنوان یک راه حفاظتی مالی از خسارات ناگهانی عمل می‌کند. این فرآیند شامل انتقال ریسک از شخص به بیمه‌گر است که باعث ایجاد اطمینان مالی و تضمین جبران خسارت می‌شود. انواع مختلف بیمه‌ها از بیمه سلامتی گرفته تا بیمه خودرو متناسب با نیازهای مختلف افراد و شرکت‌ها ارائه می‌شود. به طور کلی، بیمه نقش کلیدی در مدیریت ریسک‌های مالی و زندگی ایفا می‌کند.

بیمه چیست

مفهوم بیمه می‌تواند به گونه‌های مختلف توسط رشته‌های علمی مختلف تعریف شود. در واقع، بیمه از منظر حقوق، اقتصاد، تاریخ، علوم آماری، تئوری ریسک و جامعه‌شناسی می‌تواند معانی و تفسیرهای مختلفی داشته باشد. اما برای دقت بیشتر، کمیسیون واژه‌گذاری انجمن ریسک و بیمه امریکا بیمه را به شکل زیر تعریف کرده است:

بیمه به معنای ترکیب خسارت‌های احتمالی است که از طریق انتقال بخشی از ریسک به بیمه‌گران انجام می‌شود. در این فرآیند، بیمه‌گران می‌پذیرند که در صورت وقوع برخی از خسارت‌ها، جبران آنها را انجام دهند، مزایای نقدی دیگری به حادثه‌ی واقع شده پرداخت کنند یا خدمات مرتبط با ریسک را ارائه دهند. این تعریف مطابق با استانداردهای انجمن ریسک و بیمه امریکا است و به طور کامل اصول و عملکرد بیمه را شرح می‌دهد.

ویژگی های اساسی بیمه

ترکیب خسارت ها
پرداخت خسارت اتفاقی
انتقال ریسک
جبران غرامت

ترکیب خسارات

ترکیب یا تسهیم خسارات، در واقع جوانب اصلی بیمه را تشکیل می‌دهد. این تسهیم خسارات به معنای تقسیم خسارات تحمیل شده بین متعددی است، به نحوی که در این فرآیند میانگین خسارت جایگزین خسارت واقعی می‌شود.

پرداخت خسارت‌های اتفاقی

ویژگی دیگر بیمه، پرداخت خسارت‌های اتفاقی است. خسارت اتفاقی که به طور پیش‌بینی نشده و پیش‌تعیین نشده اتفاق می‌افتد و به صورت اتفاقی و شانسی رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، برای وقوع این خسارت، حادثه‌ای باید رخ دهد.

انتقال ریسک

یکی از جنبه‌های اساسی در عالم بیمه، انتقال ریسک به‌حساب می‌آید. به عبارت دیگر، این مفهوم به این معناست که یک ریسک خالص از فرد یا شخص بیمه شده به یک بیمه‌گر، که معمولاً منابع مالی قوی‌تری دارد، منتقل می‌شود. این انتقال به منظور تأمین پرداخت خسارت‌ها انجام می‌شود. از دیدگاه افراد، انتقال ریسک به بیمه‌گران معمولاً ریسک‌های واقعی مثل ریسک مرگ زودرس، بیماری، ناتوانی، خسارت به اموال، و مسائل مسئولیت فردی را شامل می‌شود.

جبران غرامت

ویژگی دیگر بیمه، جبران غرامت برای خسارت‌ها است. جبران غرامت به معنای این است که بیمه‌گر سعی دارد تا بیمه شده را از نظر مالی به موقعیت مالی قبل از وقوع حادثه بازگرداند. به عبارت دیگر، این ویژگی اهمیت بیشتری به تأمین مالی جبران خسارت‌ها می‌دهد و به فرد اطمینان می‌دهد که مالیاتهای مربوط به حادثه را تحمل نخواهد کرد.

فهرست مطالب
بیمه چیست
ویژگی های اساسی بیمه
انتقال ریسک
شرایط یک ریسک قابل بیمه
خسارت اتفاقی و غیر عمدی  :
خسارت قابل تعیین و اندازه گیری :
انواع بیمه
انواع پوشش های بیمه ای
پوشش های بیمه های بازرگانی :
مهم ترین طرح های بیمه فدرال شامل :
مزایای بیمه برای جامعه
جلوگیری از خسارت
هزینه های بیمه برای جامعه
هزینه های بیمه به عنوان یک فعالیت تجاری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 23

فرمت فایل: پاورپوینت