جزوه درس هیدرولیک و مجاری رو باز

جزوه درس هیدرولیک و مجاری رو باز

جزوه درس هیدرولیک و مجاری رو باز

توضیحات
جزوه درس هیدرولیک و مجاری رو باز، به همراه تصاویر، فرمولها، سوالات و مثال های متعدد

سر فصل های اصلی:
انرژی مخصوص و کاربرد آن در هیدرولیک مجاری رو باز
قانون انرژی درکانالهای رو باز
بررسی و تحلیل برآمدگی کف کانال با استفاده از معادله انرژی مخصوص
کاربرد انرژی مخصوص در تنگ شدگی مقطع کانال مستطیلی
جریان متغیر تدریجی (دائمی) در کانالهای رو باز
کاربرد معادله انرژی مخصوص در سایر مقاطع عرضی کانالهای رو باز

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 62

فرمت فایل: WORD