گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک، جت آب

گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک، جت آب

دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک، جت آب
گزارش کار آزمایش برخورد جت آب با صفحه کروی و تخت
هدف آزمایش:
اندازه گیری نیروی حاصل از تغییرات ممنتم جت آب در اثر برخورد با یک سطح صاف یا نیمکره می باشد و مقایسه این نیروها با تغییرات ممنتم جت آب انجام می گیرد.

مقدمه:
یکی از مسائل مورد مطالعه در مکانیک سیالات، بررسی نیروی ناشی از برخورد سیال متحرک به موانع می باشد. از جمله موارد کاربرد پدیده مذکور استفاده از انرژی سیال تحت فشار برای تولید انرژی مکانیکی و الکتریکی است که به عنوان مثال می توان به کاربرد آن در توربین های آبی (سدها) و توربین های بخار در نیروگاه های حرارتی اشاره کرد. یک نمونه دیگر آن برخورد جت آب به پره های چرخ پلتون است. نیروی حاصل از تغییرات مقدار حرکت خطی (مومنتم خطی) آب باعث به گردش درآمدن چرخ می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
طبقه بندی توربین ها براساس عمل سیال
هدف آزمایش
شرح دستگاه آزمایش
تئوری آزمایش
شرح آزمایش
جداول و محاسبات
تعیین عوامل خطا
سوالات
نتیجه گیری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD