پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i) یک ابزار معتبر با 90 سوال است که برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و خصوصیات مرتبط با آن استفاده می‌شود. این ابزار از طریق ارزیابی احساسات فرد، مهارت‌های اجتماعی، تنظیم احساسات، و دیگر عوامل مشابه، به تحلیل و توصیف هوش هیجانی افراد می‌پردازد. EQ-i یک ابزار مهم در زمینه توسعه فردی، رهبری، و مدیریت احساسات می‌باشد.

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i) از 90 سوال استاندارد تشکیل شده است و اهداف آن شامل سنجش هوش هیجانی و اندازه‌گیری انواع خرده‌ مقیاس‌های آن می‌باشد.

اولین مقیاس هوش هیجانی بار آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، 1988، 1992،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه فرد و پس از 17 سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد. مقیاس هوش هیجانی او دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است.

مولفه های پرسشنامه

  • بعد درون فردی: تمامی توانایی و مهارت های درونی فرد
  • بین فردی: به نوع و مهارت ارتباط فرد با دیگر افراد
  • استرس: نحوه مدیریت و کنترل استرس و برخورد با چالش ها
  • سازگاری: توانایی و مهارت سازش با دیگران
  • خلق عمومی: میزان و مهارت لذت از زندگی و نوع نگرش فرد به زندگی

روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)
ابزار (EQ) برای سنجش هوش هیجانی مورد ارزیابی قرار می گیرد این ابزار متشکل از عباراتی است که احساس، طرز تفکر و نحوه رفتار را در موقعیت های گوناگون توصیف می کند. آزمودنی با خواندن هر عبارت، میزان هاهنگی یا عدم هماهنگی خود را با خصوصیات توصیف شده بر روری مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 5 به یک (کاملا موافقم و کاملا مخالفم) و در بعضی سوالات با محتوای منفی یا معکوس از یک به 5 (کاملا موافقم و کاملا مخالفم) انجام می شود.

9 نمره کل هر مقیاس برابر مجموع نمرات هر یک از سئوالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس می باشد.

روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
تعداد سوال:‌ 90
فرمت فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات : 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD