پاورپوینت نمودار استخوان ماهی fish bone diagram

پاورپوینت نمودار استخوان ماهی fish bone diagram

نمودار استخوان ماهی fish bone diagram
پاورپوینت تمرین عارضه یابی
بخشی از متن:
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث به منظور شناسایی علل وقوع آنها و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه، از اصول اساسی برنامه های مدیریت HSE است؛ از ای نرو داشتن یک رویکرد نظام مند به این منظور الزامی است. در چنین رویکردهایی، با توجه به نوع حوادث، نوع و میزان اطلاعات موجود و سایر ملاحظات می توان از ابزارها و تکنیک های متعدد، با توجه به ویژگ یهای هرکدام، بهره گرفت. برخی از این روش ها به صورت خاص به منظور تحلیل حوادث طرحریزی شده اند و برخی از آنها تکنیکهای عمومی حل مساله یا شناسایی و تحلیل مشکلات می باشند. نمودار استخوان ماهی (علت و معلول) یکی از ابزارهای متداول ریش هیابی مشکلات است که کاربردهای فراوان، به ویژه در مدیریت کیفیت دارد. در این مقاله ضمن معرفی مختصر این تکنیک، ب هنحوه بهره گیری از آن برای تجزیه و تحلیل حوادث (با انجام یک مطالعه موردی) پرداخته شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: پاورپوینت