مقاله مدیریت اسلامی

مقاله مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی
چکیده مقاله
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بستر نوینی در زمینه ارائه ایده های متفاوت در مورد اسلام ومبانی آن فراهم شد وتاکنون صدها مقاله ،کتب،و…درزمینه احکام مقدس اسلام به طبع نگارش در آمده است .اما با نگاهی عمیق می توان به این نکته پی برد که تعداد مقالات وکتب معتبر ارائه شده در خصوص مبانی فلسفی مدیریت اسلامی درمقایسه با سایر احکام اسلام بسیار کم است.حال با عنایت به فرهنگ غنی اسلام ونظام حکومتی حاکم بر کشورمان توجه هر چه بیشتر به تبیین و گسترش مبانی فلسفی مدیریت اسلامی بیش از پیش احساس می شود .در این مقاله نگارنده برآن است تا با بررسی پارادایم های مختلف مدیرت دولتی وتشریح ابعاد مختلف آنها، جایگاه مدیریت اسلامی را در میان این مفروضات روشن نموده، سپس با ارائه وپیشنهاد نظم ساختاری نوین متناسب با سیستم حکومت کشور به تبین ابعاد فلسفی حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نماید .

کلید واژگان:
مدیریت اسلامی ،پارادایم ، مدیریت دولتی سنتی ، مدیریت دولتی نوین ، خدمات عمومی نوین ، پارادایم مدیریت اسلامی، سوسیالیسم ، کاپیتالیسم ، ابعادسه گانه جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
پیشرفت و تکامل دانش مدیریت در جهان امروز، موجب پیدایش نظریه‏ها،دیدگاهها و پارادایم های گوناگونى در این رشته شده است. این نظریه‏ها هر یک از دیدگاه خاصى به سازمان و مدیریت توجه کرده‏اند. برخى دیدگاه‏ها تضاد و تقابلى را در نظریه‏ها به وجود آورده‏اند که احیاناً باعث ایجاد ابهام‏هایى در درک مفاهیم و واقعیت‏ها گردیده است. یکى از نظریه‏هاى نوین، نظریه «اقتضا» است که با تحلیل و جمع‏بندى نظریه‏هاى متقدم، تضاد و تقابل آن‏ها و ابهام‏هاى موجود را به طور قابل درکى تبیین کرده و معیارهاى روشنى را براى شناخت ویژگى سازمان‏ها و کاربرد شیوه‏هاى مدیریت متناسب، در اختیار مدیران قرار داده است.گرى دسلر، استاد دانشگاه فلوریدا، از پیش‏روان و طرفداران نظریه اقتضا است. این نظریه، درست نقطه مقابل نظریه اصول‏گرایى فایول است که اصول چهارده گانه او معروف است، هر چند به اعتراف خود او این اصول، تغییر پذیرند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: WORD