تحقیق مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

تحقیق مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس
بخشی از مقاله
هدف: نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک مقاله نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند.
طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است .

یافته‌ها: بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان چکلند(chchland) و تغییر مدیریت کمک کرد تا یک محصول در مسیر برآورد کردن نیازهای مصرف کننده توسعه یابد، ارزشی برای پول ایجاد کرد وبه موقع تحویل داده می شد.

استنباطهای عملی: این تحقیق نشان می دهد که مزایای روشهای رسمی که توسط prince ابداع شد می تواند در یک محیط آسانتر که نیازهای مصرف کننده گروههای کاری را تولید می کند.

نوآوری/ ارزش:مدارک و شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می دهد نصف بیشتر همه مقاله‌های II شکست خوردند و تحقیقهای عمومی آسانتری برای موفقیت ضروری هستند. این تحقیق باید مدیران مقاله و برنامه، اسپانسرهای سطح بالا، توسعه دهنده‌های نرم افزار و متخصصان قابلیت مصرفی را علاقمند کند.
یادگیری کلمات کلیدی، مدیریت مقاله، مدیریت تغییر.

مقدمه:
دانشگاه اغلب بر فرآیندهای کاری مشخص با فاکتورهای دموکراسی محل کار و سنتی تکیه می‌کنند و همچنین در برابر تغییرات بسیار غیر قابل نفوذ می باشند(Duke.2002). بنابراین توسعه داخلی II اغلب یک ضرورت است. علاوه بر این، یک ممیزی اخیر Jisc  گزارش می‌دهد که ۶۷ در صد فعالیت توسعه محیط یادگیری مدیریت شده uk (Mlt) دادخلی بوده است. به هر حال، مدارک گسترده ارائه شده که نیمی بیشتر از مقالهای II شکست خوردند، داناییهای بدست آمده نشان می‌دهد که توسعه نرم افزار داخلی ریسک است. برای مثالJISC هشدار می‌دهد که:
این که واقعیت غم‌انگیز است که اکثرمقالها، بخصوص آنهایی که شامل سیستمهای اطلاعاتی می‌شوند،تا به طزو عینی برسند و در بود چه با شکست مواجه می‌شوند.

اکثرنواقص به دلایل زیر است:
ضعف در تشخیص مقاله، مقیاسهای زمانی غیر واقعی، مقیاسهای زمانی که بسیار طولانی هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمدیریت انتظارت کاربرد و نقص در مدیریت تغییر مورد نیاز.

برای بهبود بخشیدن این ریسکها، مدیران مقاله، باید بپذیرند که اداره کردن یک مقاله یک مسئله الزامات و موقعیت محل را آزمایش کند ومناسبترین راهای و سیاستها را برای مدیریت تغییر، مدیریت پروچه و توسعه انتخاب کند. روش شناس معمول در بخش عمومی PRINCE 2 می باشد که برای کنترل مطلوب است. فرض ما اینست که اگر چه PRINCE 2سودمند است اما بهترین راه نیست:

اکثر مقاله‌ها بدلیل آنکه بطور کار آمدی مدیریت نمی‌شوند شکست می‌خوردند مهمترین و پیچیده‌ترین جنبه‌وظیفه مدیریت اداره‌روابط با مردم است.
بنابراین، روشهای گوناگون سیستمهای نرم متمرکز بر مردم نیاز دارند که درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. برای شسرح این نکته، خواننده‌ها را در مسیر اداره‌توسه داخلی یک MLE هدایت می کنیم.

روش ساسکس یم MLE کمپس است که توسط یک تیم کوچک توسعه داخلی را به موفقیت رساند. این سرویس مطمئن وب دستیابی خصوص به پروسهای کری آکادمیک و اجرایی، ثبت آنلاین (مستقیم) با پردازش اجرای زند، ابزارهای هزینه یک تحقیق، عناصرکتابخانه‌ای ویژه- موضوع و اطلاعات ویژه دانش‌آموز را پشتیبانی می‌کند. این متن راه حلهای مدیریت مقاله، تغییر و توسعه که در امکان توسعه سریع موفق بوده‌اند را مرور می کند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD