مقاله لرزش گیر

مقاله لرزش گیر

لرزش گیر
چکیده مقاله
لرزش گیر فرمان از انتقال ضربه و ناپایداری فرمان جلوگیری می کند و در نتیجه خوش سواری و ایمنی رانندگی را در خودرو افزایش می دهد.گشتاوردهای فرمان که به صورت ضربه ای به سیستم وارد می آیند،میرا می شوند و نوسان چرخشی در غریبلک فرمان کاهش می یابد.در خودروی دیفرانسیل جلو وظیفه دیگری نیز به وظایف لرزش گیر فرمان اضافه می شود،که عبارتست از جلوگیری از انتقال ارتعاش محرک به فرمان.
هنگام تغییر نیروی محرک و حرکت در پیچ،اگر غریبلک فرمان آزاد باشد،بیش از حد نوسان می کند و سبب افزایش ارتعاش خودرو حول محور عمودی می شود.اگر نتوان با طراحی مناسب شاسی از بروز این رفتار نامطلوب جلوگیری کرد و هم زمان گشتاور لازم برای چرخاندن غریبلک را کاهش داد،باید به ناچار از لرزش گیر فرمان استفاده کرد.نیروی میرایی در لرزش گیر فرمان معمولاً در کل محدودهکورس آن،به گونه ای یکنواخت توزیع و تنظیم شده است،که در نتیجه،در اغلب خودروها فرمان پذیری به راحتی و بدون مشکل خاصی انجام می شود.با به کارگیری لرزش گیر فرمان با میرایی وابسته به راستای نصب و وابسته به زاویه فرمان،می توان از اثرات نامطلوب برگشت فرمان،هنگام کاهش ضریب اصطکاک جاده جلوگیری کرد،(بخش  ۴ را ببینید).لرزش گیر فرمان به صورت افقی در خودرو نصب می شود،(شکل ۶-۲ و ۶-۳ الف را درکتاب سیستم تعلیق چرخ و شکل  ۰ را ببینید).
در سیستم فرمان شانه ای چنین متداول است که یک طرف لرزش گیر را با اتصال چشمی با پینی به دنده شانه ای و طرف دیگر آن را به پوسته جعبه فرمان متصل کنند.
در سیستم فرمانی که حرکت با مکانیزم منتقل می شود،یک سر لرزش گیر را به بازوی فرمان یا بند فرمان متصل می کنند.در محور صلب،این نقطه اتصال،بند روابط است.
از آنجا که در لرزش گیر یک جدار،از لوله سیلندر(که پیستون در آن حرکت می‌کند)محافظت نمی شود،درصورت آسیب رسیدن به لوله سیلندر لرزش گیر در محدوده کورس پیستون،فرمان قفل می شود.بنابراین برای حفاظت از لرزش گیر در برابر پرتاب سنگ و جلوگیری از نفوذ آب،آن را داخل یک محفظه محافظ قرار می دهند و برای محافظت ازمیله پیستون یک کلاهک گردگیر نیز در نظر می گیرند،که بسیار مهم است.
در خودروی سواری،هنگامی از لرزش گیر فرمان استفاده می کنند که جعبه فرمان کاملاً مکانیکی باشد.در فرمان با سیستم هیدورلیکی،میرایی درونی سیستم شیرهای روغن و لوله های ارتباطی اغلب برای جلوگیری از بروز پدیده های یاد شده کافی است.

فهرست مطالب
چکیده
لرزش گیر فرمان برای خودروی سواری و باری سبک
شکل  ۱: (بالا)برشی از یک لرزش گیرفرمان خودوری سواری و باری،ساخت شرکت استابیلوس
شکل  ۲: (پایین)لرزش گیر فرمان با اتصال بینی در هر دوسمت،ساخت شرکت استابیلوس
شکل  ۳: لرزش گیر فرمان نوع T22‌ ساخت شرکت بوگه
شکل  ۴: لرزش گیر فرمان ساخت شرکت بوگه
شکل  ۵:منحنی تغییر نیروی میرایی نسبت به تغییر سرعت درلرزش گیر فرمان،ساخت شرکت بوگه
لرزش گیر فرمان برای خودروی باری
شکل  ۶: لرزش گیر فرمان خودروی ساخت استابیلوس، در اتوبوس شرکت دیملر بنز از این لرزش گیر استفاده می شود
شکل  ۷: لرزش گیر فرمان خودوری بار سنگین ساخت شرکت استابیلوس
شکل  ۸: لرزش گیر فرمان خودروی ساخت شرکت استابیلوس- با طراحی سه شیارطولی در هر طرف
لرزش گیر فرمان با میرایی وابسته به راستای نصب
شکل  ۹:نمودارهای تغییر نیروی میرایی نسبت به جا به جایی که در شرکت استابیلوس برای لرزش گیر فرمان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: WORD