پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی توسط ساعتچی و هومن 1383 ساخته شده است. که از 91 گویه و عوامل سازه های ناکفایتی در سرپرستی واحد، اجبار برای کار با همکاران نامناسب یا مشکل دار،. نارضایتی از شغل و محل کار، نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد و فرصت هایی برای رشد و ارتقاء، مدیریت سنتی،. غیر خلاق و کم توجه نسبت به کارکنان، نارضایتی نسبی به انتخاب و آموزش کارکنان و نارضایتی از محیط کار . و آسیب زا بودن آن تشکیل شده است که به منظور سنجش عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی بکار می رود.

فرسودگی شغلی نوعی واکنش نسبت به فشارزاهای شغلی است که سازمان بر کارکنان خود تحمیل می کند. و آنان را گرفتار عوارض جسمانی و روانی می سازد بعضی دیگر، فرسودگی شغلی را یک پاسخ می دانند. و الگوی نشانگان عمومی سازش و یا نشانگان انطباق کلی را مطرح می کنند. در این الگو، فشار شغلی، عوارض و ناراحتی های جسمانی و روانی متعددی را در پی دارد. و از آن تحت عنوان فرایند غیر اختصاصی، یاد می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش ساعتچی (۱۳۸۳) ذکر شده است.

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 11
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD