پاورپوینت فارسی عمومی 206 اسلاید

پاورپوینت فارسی عمومی 206 اسلاید

فارسی عمومی

بخشی از پاورپوینت فارسی عمومی
هدفهای آموزشی
هدف همه درسها آنست که دانشجو بتواند
با آثار ادبی فارسی که بخش مهمی از میراث فرهنگی دوران اسلامی- ایرانی است و در ساختن هویت فرد ایرانی سهمی عمده دارد آشنا شوند
لغات و ترکیبات به کار رفته در هر متنی را معنی کنند
خوانده‌های خود را به نثر و زبان امروزی بیان کنند
در صورت نیاز و امکان به اصل کتاب ها و مقاله‌ ها مراجعه کنند

تمثیل
توانا بود هر که دانا بود
زدانش دل پیر برنا بود

مینوی مشاغلی چون: ریاست کتابخانه ملی – ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ – رایزنی فرهنگ ایران در ترکیه – استادی دانشگاه تهران – عضویت پیوسته در فرهنگستان ادب و هنر – مسئولیت علمیه – بنیاد شاهنامه فردوسی داشته است

تهیه فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه چستربیتی (در دوبلن – ایرلند ) از خدمات مهم مینوی در خارج از کشور بود

مینوی دیوان ناصر خسرو را با همکاری دکتر مهدی محقق تصحیح کرده است

مصنَفات بابا افضل کاشانی را با همکاری دکتر یحیی مهدوی تصحیح و چاپ کرد

کلیله و دمنه – نوروزناه خیام -عیوم الحکمه ابن سینا – سیرت جلال الدین نینکبرنی – وقف نامه ربع رشیدی از آثار تصحیح شده اوست

گوش پشت استعاره از آسمان خمیده
جزین بی گناهی که این گوش پشت
مرا بر کشید و به زودی بکشت

باد سرد کنایه از آه کشیدن
نشست از بر رخش رستم چو گرد
پر از خون رخ و لب پر از باد سر

مرگ استعاره مکنیه
شکاریم یکسر همه پیش مرگ
سری زیر تاج و سری زیر ترگ

سری زیر تاج کنایه از پادشاه
شکاریم یکسر همه پیش مرگ
سری زیر تاج و سری زیر ترگ

سری زیر ترگ کنایه از سرباز
شکاریم یکسر همه پیش مرگ
سری زیر تاج و سری زیر ترگ

از آثار بهار سه جلد سبک شناسی تطور نثر فارسی- دیوان اشعار در دو جلد – تصحیح مجمل التواریخ و القصص – تصحیح تاریخ سیستان تاریخ احزاب سیاسی – مجله دانشکده و روزنامه های تازه بهار و نو بهار

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 206

فرمت فایل: پاورپوینت