پاورپوینت درس عروض و قافیه

پاورپوینت درس عروض و قافیه

عروض و قافیه

بخشی از پاورپوینت
معرفی طرح درس
درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است.

اهداف درس

  1. هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذهن شود.
  2. آموختن فنون تقطیع  و دست یافتن به اوزان شعری .
  3. آموزش علم قافیه با شیوه علمی جدید.

جایگاه درس
برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات  تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .
شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند.

هدفهای رفتاری
۱- در این کتاب علم عروض با شیوه جدیدی ارائه شده است.
شیوه این کتاب به نحوی است که باید دقیقاً هر مطلبی آموخته شود تا مطلب بعدی فهمیده شود.
۲- عروض درس عملی است و با حفظ کردن سرو کار ندارد.
۳- شناخت فنون تقطیع برای دستیابی به وزن .
۴- علم قافیه نیز باید با شیوه ای کاملاً تازه بر اساس علم زبان شناسی آموخته شود.

مقدمه
فصل اول
۱- شعر فارسی ، کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگ های متنوع شعر فارسی بحث می کند.
۲- تعریف عروض : یکی از انواع علوم ادبی است که از وزن (آهنگ) شعر بحث می کند .
۳- تعریف وزن : شعر کلامی است مخیل و موزون . وزن نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر .
وزن شعر سنتی فارسی وزن کمی است یعنی از تناسب و تساوی هجاهای کوتاه و بلند به وجود می آید .

واک یا واج : کوچکترین واحد آوائی زبان است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 81

فرمت فایل: پاورپوینت