پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است. که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «به ندرت»، «گاهی»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته می شود. دامنه ی نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین 0 تا 45 می باشد.

عملکرد شغلی مجموعه ای از الگوهای رفتاری و عملکردی شامل دانش، مهارت ها،. شایستگی مدیریت، وجدان و توانای ی های ادراکی در محیط شغلی است.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش سیاحی و شکرکن ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون

هدف: اندازه گیری عملکرد کارکنان در حوزه وظایف شغلی و سازمانی
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
تعداد سوال: 15
فرمت فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD