مقاله بررسی ساختار و عملکرد رادار

مقاله بررسی ساختار و عملکرد رادار

بررسی ساختار و عملکرد رادار

چکیده مقاله
به طور کلی رادار وسیله ای است برای جمع آوری اطلاعات از اشیاء یا هدفهای دور به وسیله ی فرستادن امواج الکترومغناطیس به سمت آنها و تجزیه و تحلیل سیگنال برگشتی و در نهایت به تصویر کشاندن نتایج حاصل.
رادار به عنوان یکی از وسایل عمده کمک ناوبری، دستگاهی است که استفاده کننده را قادر می سازد اشیاء یا هدفهای موجود در فواصل دور را تقریباً در هر شرایطی، از جمله وضعیت نامناسب جوّی، تاریکی شب و هوای مه آلود، کشف و موقعیت آنها را تعیین کند. همچنین رادار وسیله ای است برای اندازه گیری دقیق فاصله هر جسم یا هدفی که می بیند و کشف می کند.

رادار علاوه بر این که موقعیت سایر اجسام و اهداف نظیر هواپیماها و کشتیها را به صورت اطلاعات فاصله و سمت نسبت به موقعیت خود مشخص می کند، برای تعیین موقعیت خودمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این همان نقطه یابی برای ناوبری است.

کاربردهای مختلف یک دستگاه رادار باعث شده تا از آن به عنوان یکی از با اهمیت ترین وسایل در عملیات ناوبری نام برده شود. در این مقاله طی چهار فصل، اساس کار رادار، عوامل موثر در عملکرد رادار، کاربردهای رادار و اجزای سیستم رادار به ترتیب تشریح می شوند. از آنجا که این مقاله صرفاً به منظور ارائه یک شناخت عمومی و مقدماتی تدوین شده، از این رو سعی شده است که مطالب به صورت کلّی و ساده بیان شوند.

اساس کار رادار

فهرست مطالب
فصل اول: اساس کار رادار
تاریخچه رادار
شناخت و تعریف رادار
اساس کار رادار
انعکاس امواج
شکل موج رادار
فرکانس تکرار پالس
زمان تکرار پالس
عرض پالس
زمان استراحت پالس
فرمول تعیین فاصله هدف
مایل راداری
تعیین فاصله به وسیله رادار
خطای محاسبه فاصله و سمت
فصل دوم: عوامل موثر در عملکرد رادار
عوامل موثر در عملکرد رادار
شرایط جوی
ارتفاع هدف نسبت به ارتفاع آنتن
مشخصه های هدف
عوامل موثر در تعیین حداکثر برد رادار
عوامل موثر در تعیین حداقل برد رادار
بازتاب دوبل
معادله رادار
قدرت رادار
سیکل کار رادار
فصل سوم: کاربردهای رادار
انواع مختلف سیستمهای رادار
سیستم رادار پالسی
سیستم رادار داپلریی موج پیوسته
سیستم رادار موج پیوسته با مدولاسیون فرکانس
سیستم رادار موج پیوسته با مدولاسیون پالسی
سیستم رادارهای آرایه فازی
مقایسه رادارهای پالسی و رادارهای موج پیوسته یاCW
کاربردهای مختلف سیستم رادار
رادارهای ناوبری
رادارهای جستجوگر
رادارهای مراقبت
رادارهای ردگیری یا کنترل آتش
رادارهای ارتفاع یاب
رادارهای بیکن
فصل چهارم: اجزای سیستم رادار
بلوک دیاگرام سیستم رادار
فرستنده رادار
گیرنده رادار
آنتن رادار
نشان دهنده رادار
کاربری سیستم رادار
نحوه روشن کردن رادار
ایمنی
فهرست منابع و مآخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 71

فرمت فایل: WORD