مقاله ارزیابی اقتصاد دانش بنیان

مقاله ارزیابی اقتصاد دانش بنیان

ارزیابی اقتصاد دانش بنیان

ترجمه مقاله با عنوان Knowledge Based Economy Assessment
چکیده
اهمیت اقتصاد دانش بنیان (KBE) در قرن بیست و یکم مشهود است. در این مقاله بازخورد دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نکته اصلی که هدف قرار گرفته تجزیه و تحلیل ویژگی ابزار دانش در اقتصاد و بیان ترکیب ساختار اقتصاد دانش بنیان (KBE) می باشد. این کار اجازه درک مکانیسم عملکرد اقتصاد دانش را می دهد. نویسندگان برجسته که امکان برآورد سطح نفوذ ساختار اقتصاد دانش بنیان (KBE) را دارند که می توانند مطرح کنند خودشان را از طریق وجود فرآورده های ابزار دانش که می تواند در کسب، خلق و بهره مندی و گسترش آنها ایجاد شود.

پدیده دوم تفسیری است که از ویژگی های ابزار دانش در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب و کار نوآورانه و سیاست نوآورانه حاصل می گردد. دلیل این تجزیه و تحلیل بر اساس این ایده بود که علی رغم وجود اقتصاد دانش در همه کشورهای توسعه یافته جهان، لیست جهانی شاخص برای نقشه برداری و اندازه گیری ساختار اقتصاد دانش بنیان (KBE) هنوز به طور قطعی وجود ندارد. مدل های ارزیابی ابزار دانش در این مقاله ارائه گردیده اند.

مقالله ترجمه شده در قالب word به همراه متن اصلی مقاله در قالب PDF

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD,PDF