پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

عملکرد بازاریابی

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف اصلی آن بررسی عملکرد بازاریابی از سه حیطه مختلف کارآیی، اثربخشی، انطباق پذیری است.

هدف: بررسی عملکرد بازاریابی بانک یا سازمان از سه حیطه مختلف (کارآیی، اثربخشی، انطباق پذیری)
تعداد گویه: ۱۵
تعداد بعد: ۳
روایی و پایایی : دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD