پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۰ هدف و اصول کلی حسابرسی صورت

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۰ هدف و اصول کلی حسابرسی صورت

عنوان پاورپوینت : استاندارد حسابرسی شماره ۲۰، هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی

فهرست مطالب
انواع کلی خدمات حسابداران رسمی
ماهیت خدمات اطمینان بخش
انواع کلی خدمات اطمینان بخشی
مقایسه خدمات اطمینان بخش
مثالهایی از خدمات حسابداران رسمی
انواع کلی حسابرسی
هدف حسابرسی صورتهای مالی
اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی
اصول آیین رفتار حرفه ای
استانداردهای حسابرسی
تردید حرفه ای
دامنه حسابرسی
مسئولیتها
خطر حسابرسی
علل وجودی خطر حسابرسی
تعاریف اجزای خطر حسابرسی
روشهای حسابرسی در پاسخ به اجزای خطر حسابرسی
سطوح خطر حسابرسی
ارزیابی خطر در سطح کلی صورتهای مالی
ارزیابی خطر در سطح ادعاها
ملاحظات مهم درباره خطرهای موجود درسطح ادعاها
ماهیت اهمیت
نکات قابل توجه در باره مبحث اهمیت

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: پاورپوینت