دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی

حسابرسی

تاریخچه حسابرسی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته نوین، عمر نسبتا کوتاهی دارد و در جهان به کمتر از یکصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است. علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می‌پردازد.

در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در فناوری اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم‌های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید، حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی‌کرده است. وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، تدوین اصول و ضوابط حسابداری حسابرسی و قوانین مالیاتی نیز حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می‌شود و چشم انداز آتی آن حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی را در بر می‌گیرد.

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجموع عمومی‌هر شرکت سهامی‌یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی‌شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارش به مجمع عمومی‌صاحبان سهام در سال بعد بدهد.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عینا تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید.

با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵، عملا تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی‌و فراهم آوردن برای بالابردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی‌تشکیل شود.

آیین نامه مربوطه به نحوه انتخاب حسابداران رسمی‌در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.

اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکتهای سهامی‌عام را مکلف کرد که به صورت حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی‌را نیز ضمیمه نمایند- در سال ۱۳۵۹ دو لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی‌لغو و درنتیجه کانون حسابداران رسمی‌عملا منحل گردید- در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی‌مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد

فهرست مطالب
بخش اول- تاریخچه حسارسی در ایران
تاریخچه حسابرسی در ایران
بخش دوم- معرفی حسابرسی
تعریف حسابرسی
انواع شرکتها و مؤسسات مشمول رسیدگی توسط مؤسساتحسابرسی
هدف حسابرسی
بخش سوم
هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران
چارت هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران
ارکان جامعه حسابداران رسمی‌
نمودار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران
الف ) شورای عالی جامعه حسابداران ایران
ب) هیأت مدیره
کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران
پ) هیأت عالی نظارت
مؤسسات حسابرسی:
رتبه‌های کارکنان شاغل در حرفه حسابرسی
بخش چهارم- اصول حسابرسی
اصول کلی حسابرسی
دامنه حسابرسی
معیارهای مرتبط با استقلال حسابرسان
طرح حسابرسی
بخش پنجم- فرایند حسابرسی
مراحل اساسی فرآیند حسابرسی
قرارداد حسابرسی
کاربرگ
تقلب و اشتباه
اشتباه
مسئولیت مدیریت (در مورد تقلب و اشتباه)
مسئولیت حسابرسی (درمورد تقلب و اشتباه)
گزارشگری تقلب و اشتباه
انصراف از حسابرسی
برنامه ریزی
شواهد حسابرسی
آزمون کنترلهای داخلی
آزمونهای محتوا
روشهای کسب شواهد حسابرسی
حسابرسی
بخش ششم
کلیات حسابرسی
اجزای اصلی گزارش حسابرس
مخاطب گزارش
بند مقدمه
بند دامنه رسیدگی
بند اظهار نظر
تاریخ گزارش
نشانی حسابرس
امضای حسابرس
نمونه گزارش حسابرسی مستقل
گزارشهای تعدیل شده
بخش هفتم- مقاله کار آموزی
برنامه رسیدگی به وجوه نقد: بانکها صندوق وتنخواه گردان)
برنامه حسابرسی بانکها
برنامه رسیدگی به حساب صندوق
رسیدگی به حساب تنخواه گردان
برنامه رسیدگی به حساب اسناد دریافتی تجاری
برنامه رسیدگی به حساب کارکنان
برنامه رسیدگی به حسابها واسناد پرداختی
اهداف رسیدگی:
برنامه رسیدگی به حسابهای پرداختی
برنامه حسابرسی خرید
برنامه رسیدگی
رسیدگی به حساب فروش
اهداف رسیدگی
برنامه رسیدگی
نکات قابل توجه طی رسیدگیهای بعمل آمده در واحدهای تجاری
گزارش دوره کارآْموزی
نمونه ای از گزارش حسابرسی شهرداریها
مقدمه
بند حدود رسیدگی
نکات قابل توجه طی رسیدگیهای بعمل آمده در شهرداریها
گزارش دوره کارآموزی
بخش هشتم- ضمائم
لیست حسابهای شهرداریها
چک لیست رعایت کنترل های داخلی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 110

فرمت فایل: WORD