دانلود تحقیق شهرسازی

دانلود تحقیق شهرسازی

شهرسازی
مقدمه
معرفی درس و چگونگی کار، درس کارگاه مطالعات شهری ‏همان طور که از نام آن معلوم است بررسی و مطالعه روی ‏شهر است. که به دلیل پیچیدگی و گستردگی کار انتخاب به ‏صورت شهرها کوچک و زیر ۳۰۰۰۰ نفر صورت گرفت. شهری که ‏مورد انتخاب ما یعنی گروه ۶ قرار گرفت،شهر قدمگاه بود ‏که حدود ۸۰۰۰ نفر جمعیت را در خود جای داده و ‏روستاهایی هم جزوء حوزه نفوذ خود قرار داده است.‏
در طول ترم کلاً کار بر روی شهر قدمگاه و روستاهای ‏تحت حوزه نفوذ بوده است، که باکمک طرح هادی شهر که ‏توسط مهندسین مشاور تهیه می شود. تهیه نقشه های ‏مختلف از فرمانداری، شهرداری و… صورت گرفته است.‏
نقشه هایی مثل نقشه جمعیت، خدمات ، ‏توپوگرافی،زلزله،منابع و…. که در ابتدای کار بر روی ‏کاغذهای پوستی ایجاد شدند و در آخر به صورت نقشه های ‏کامپیوتری ‏‎(Autocad)‎‏ جمع آوری و آرشیو شدند. البته کار ‏فقط جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود نبود و بسیاری ‏از نقشه ها بصورت پیشنهادی و با توجه به پتانسیل آن ‏روستا یا دهستان جمع -آوری شده اند در طول کار ‏اطلاعاتی هم توسط نرم افزارهای ‏excelجمع آور شدند و ‏اطلاعات نظیر جمعیت و خدمات چه موجود و چه پیشنهادی در ‏این برنامه ها ثبت شدند. نقشه -هایی که در پایان باید ‏ارائه شوند نقشه های تقسیمات کشوری که از بزرگترین ‏جزء یعنی کشور گرفته تا کوچکترین جزء خدمات روستا ‏باید مشخص شوند. نقشه هایی چون خدمات، کمبود خدمات، ‏راه ها، جمعیت که بصورت های مختلف و بیان تصویری ‏مختلف می توانند ارائه شوند. با توجه به بررسی های ‏لازم بر روی روستاها و دهستانه او خدمات موجود آنها و ‏منابع و کلیه شرایط دیگر یک سری نقشه های پیشنهادی ‏می توان ارائه داد که حاصل کار و مطالعات صورت گرفته ‏روی آنها می باشد. کلکسیون ارائه شده در آخر باید به ‏صورت لوح فشرده باید که کلیه نقشه ها و برنامه ای ‏excel‏ را در خود بگنجانده است که البته نقشه هایی هم به ‏صورت پلات زندگی ارائه خواهد شد. ‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: WORD