پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت 1

مسئله چیست؟
علل مسلئل در امور بازرگانی (تاثیرات محیطی –تاثیرات داخلی)
چه کسی به حل مسائل می پردازد؟
نقش تصمیم گیری در حل مسائل
نقش اطلاعات در حل مسائل
ضرورت یک سیستم اطلاعات کامل(منابع داخلی /منابع خارجی-وسائل کتبی و شفاهی)
سیستم های رسمی و غیر رسمی
کامپیوتر به عنوان عاملی در یک سیستم اطلاعات و ….

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 270

فرمت فایل: پاورپوینت