پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده توسط ویلیامز Williams و اسپیرو Spiro در 1985 ساخته شده است. که از 31 گویه و 6 خرده مقیاس تعامل گرایی فروشنده (۷ سوال)، وظیفه گرایی فروشنده (۴ سوال)،. فردگرایی فروشنده (۵ سوال)، تعامل گرایی مشتری (۷ سوال)،. وظیفه گرایی فروشنده (۴ سوال) و فردگرایی مشتری (۴ سوال) تشکیل شده است. که به منظور بررسی سبک های ارتباطی فروشنده با مشتری بکار می رود.

روایی و پایایی پرسشنامه
این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است. و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است). اما (منبع داخل فایل) روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای 90 ذکر کرده است.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD