مقاله رویکردهای یاد دهی – یادگیری

مقاله رویکردهای یاد دهی – یادگیری

رویکردهای یاددهی – یادگیری
چکیده مقاله
مقاله حاضر با الهام و پایبندی به آموزه های روانشناختی یاد دهی – یادگیری الگوهای تدریس سعی بر آن دارد که ضرورت چاره جویی در مسائل آموزشی علوم تجربی و راهکارهای مواجهه با چالش های آن را با توجه به محوری بودن درس علوم در پرورش نگرش ها و ویژگی های شخصیتی اجتماعی مورد توجه قرار داده و نیاز به نگاهی نو و متفاوت با تفکر سنتی را سرلوحه خود قرار داده است . در نگرش نوین به اهداف آموزشی در سیر تحول مکاتب روانشناسی آموزشی فرآیند تدریس یادگیری دانش آموز محور بوده که در این شیوهَ تدریس تاَکید بر یادگیری چگونه یادگرفتن می باشد .
در این پژوهش روشهای تدریس فعال و مبتنی بر همیاری بعنوان راهکار های اجرای یاد دهی – یادگیری فرآیند محور ارائه گردیده است . بموجب نظر دیویی همیاری اولین اساس و پایه تحول تعدادی از الگوهای آموزشی است  در این رویکرد دانش آموزان از طریق همکاری و مشارکت در قالب گروه به یادگیری می رسند و یادگیری معنی دارتر عمیق تر و بصورت یادگیری چگونگی یادگیری اتفاق می افتد . مشخصه های یاد دهی – یادگیری مبتنی بر همیاری عبارتنــــــــــــــــد از:

  1. همبستگی مثبت
  2. مسئولیت فردی
  3. تعامل چهره به چهره
  4. مهارتهای اجتماعی
  5. پردازش گروهی

همچنین تنظیم ساختار واحد درسی ( طراحی تدریس ) بر اساس رخدادهای آموزشی گانیه و سازماندهی مشارکتی در ۳ مرحله جهت استفاده همکاران شرح داده شده و به دیگر روش های نوین آموزش فعال علوم تجربی نیز نظیر ( تفحص گروهی – روش حل مسئله – کاوشـــــگری –
بدیعه پردازی ( نو آفرینی ) – تفکر نقادانه و ….) اشاره گردیده است .
نهایتا چهار رویکرد اصلی آموزش فعال علوم  ۱ – رویکرد انتقالی          ۲ – رویکرد اکتشافی        ۳ – رویکرد فرایندی       ۴ – رویکرد تعاملی ( مشارکتی )  ارائه شده و از رویکرد تعاملی که ترکیبی از اجزای هر یک از رویکردهای فوق است بعنوان بهترین روش یاد می گردد و در نتیجه رویکرد مشارکتی و یاوری همدلانه در ساخت مفاهیم و پاسخها از طریق کار مشترک زیر ساخت تعاملی همه سبکهای فعال بعنوان راهکاری برای اجرای متد های نوین آموزش فعال علوم تجربی توصیه میگردد .

همچنین ببینید :
ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یادگیری یاددهی

مقدمه
با ورود به هزاره سوم میلادی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فن آوری ، این امکان را فراهم ساخته است که بازنمایی ذهنی انسان از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل حاد اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس گردد . (مشایخ فریده – ۱۳۸۱ – ص ۱ )
بدیهی است متناسب با فرآیند جهانی شدن نوع نگاه به آموزش و پرورش با آنچه در تفکر سنتی غالب است تفاوت دارد . آموزش و پرورش باید به فراگیران در ارتقای خود پرورشی از طریق خلاقیت – توانایی تصمیم گیری سریع – عادات آموزشی و خود آگاهی یاری رساند. ( قربانی و همکاران  – ۱۳۸۲ –  ص ۲ )
از آنجایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای داشته و انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد  و با توجه به اهمیت علوم پایه آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی  ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه مابخش عمده ای ازآموزش راتشکیل میدهد. ( به نقل از وین هارلن – ترجمه سعیدی – ۱۳۷۵ -ص ۱۶)
بنابر این با توجه به اینکه در آمادگی یادگیری درس علوم بعنوان یک موضوع محوری در آموزش و پرورش ، نگرش ها و  ویژگی های شخصیتی از قبیل کنجکاوی – ارزش گذاری به شواهد و دلایل – آمادگی برای پذیرش – عدم قطعیت – بازنگری نقادانه و پشتکار – خلاقیت و ابتکار – حساسیت به عوامل محیطی زنده و غیر زنده و همکاری با دیگران .( سعیدی – ۱۳۷۵ – ص ۵۰  ) مطرح می گردد . استفاده از روش یادگیری مشارکتی بعنوان زیر بنای اصلی و بنیادی که میتواند پایه ای استوار برای دیگر روشهای فعال در این درس باشد حائز اهمیت فراوان خواهد بود .

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نگرشی نو به اهداف آموزشی
مفهوم یادگیری مشارکتی ( یاران در یادگیری )  و ضرورت کاربرد آن
مشخصه های یادگیری مشارکتی
تنظیم ساختار واحد درسی  بر اساس « رخدادهای آموزشی گانیه » و مراحل
سازماندهی رویکرد مشارکتی   « دیوید و راجر جانسون »
نگاهی به الگوهای نوین آموزش علوم
رویکردهای آموزش علوم و جایگاه رویکرد مشارکتی
نتیجه گیری
منـابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD