بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

مقدمه مقاله
بر کسی پوشیده نیست که کارکرد روشهای سنتی تدریس با توجه به پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و همراه با رشد تکنولوژی آموزشی، نه تنها موثر نخواهد بود بلکه در پاره ای موارد باعث به بار آوردن خسارتهای ذهنی و آموزشی جبران ناپذیری خواهد گردید و در نظام آموزش و پرورش کار آمد که تکیه ی اصلی آموزش ها بر روی آموزش و پرورش پویا می باشد، دسترسی به چنین امری ممکن نخواهد بود مگر با به کارگیری روشهای جدید و نوین تدریس با تکیه بر فناوری و روش فعال تدریس در جریان یاددهی و یادگیری که به نوعی نیاز اصلی جامعه ی امروز می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
فراهم کردن موقعیت جدید آموزشی
تاکید بر روی انواع هوش یادگیری
روشهای استفاده از فناوری و IT در جریان یاددهی و یادگیری
آشنایی دبیران هر رشته به سیستمهای IT :
GIS و REMOT SENSING در زمین شناسی
تشکیل کلاسهای کارگاهی مخصوص برای هر درس
نقش گردش علمی در یادگیری زمین شناسی
وظایف فراگیران در یک گردش علمی
وظایف معلم
محاسن و مزیت گردش علمی در یادگیری
محدودیت ها و مشکلات گردش علمی
ویژگی های یک بازدید خوب
نتیجه
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD