پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE)

پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE)

دانلود پرسشنامه استاندارد رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی (FILE) توسط همیلتون آی. مک کوبین، جوآن ام. پاترسون و لانس آر. ویلسون(۱۹۹۱) ساخته شده است که از ۷۱ گویه و ۹ خرده مقیاس فشارهای درون خانوادگی (۱۷ سوال)، فشارهای زناشویی (۴ سوال)، فشارهای بارداری (۴ سوال)، فشارهای مالی و شغلی (۱۲ سوال)، فشارها و تحولات شغلی – خانوادگی (۱۰ سوال)، فشارهای مربوط به بیماری و مراقبت (۸ سوال)، فقدان ها (۶ سوال)، ورود و خروج از خانواده (۵ سوال) و نقض قوانین خانوادگی (۵ سوال)  تشکیل شده است که به منظور سنجش رویدادهای زندگی و استرس خانوادگی بکار می رود اگر یکی از همسران یا هر دو آنها به ماده ای پاسخ «بلی» داده باشند، به آن ماده یک نمره داده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما maccubbin روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب ذکر کرده است. (توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی )
مولفه : دارد ( سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
نوع فایل : (word)
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD