پرسشنامه روش تدریس فعال

پرسشنامه روش تدریس فعال

سبک تدریس فعال

شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه
تدریس فعال معلمان در کلاس درس عنوان پرسشنامه ای است با ۳۰ گویه که با هدف سنجش و بررسی میزان استفاده معلمان از سبک تدریس فعال در ارتباط با دانش آموزان معرفی و تنظیم شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای و از عالی تا خیلی ضعیف می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید شده است . همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد (پایان نامه)

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD