پاورپوینت درس روشهای ارزشیابی آموزشی

پاورپوینت درس روشهای ارزشیابی آموزشی

روشهای ارزشیابی آموزشی

بخشی از فایل پاورپوینت

فهرست مطالب
فصل اول: دور نمای ارزشیابی آموزشی
فصل دوم: الگوهای ارزشیابی
فصل سوم: ارزشیابی و هدفهای آموزشی
فصل چهارم: ارزشیابی و اندازه گیری
فصل پنجم: ارزشیابی و اندازه گیری”آزمونهای ملاکی“
فصل ششم: ارزشیابی و اندازه گیری ”اندازه گیری عملکردهای عاطفی
فصل هفتم: طرحهای ارزشیابی

نام درس : روشهای ارزشیابی آموزشی
رشته: علوم تربیتی
تعداد واحد :۲ واحد (تخصصی)
نام منبع: روشهای ارزشیابی آموزشی
مؤلف: دکتر علی رضا کیامنش
انتشارات: دانشگاه پیام نور
تهیه کننده: محمد هاشم رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

هدف های درس
هدف نهایی درس:
دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند.

هدف های کلی درس
دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از مطالعه مطالب این درس
با روند تکوینی ارزشیابی آموزشی آشنا می شوند.
الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند.
رابطه ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند
رابطه ارزشیابی و هدفهای آموزشی را درک می کنند
آزمونهای هنجاری و ملاکی را مقایسه می کنند

فرمت فایل : پاورپوینت
تعداد صفحات فایل : ۲۴۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 241

فرمت فایل: پاورپوینت