دانلود مقاله رهبری و مدیریت آموزشی

دانلود مقاله رهبری و مدیریت آموزشی

رهبری و مدیریت آموزشی
بخشی از متن مقاله:
بنابه تعریف کیمبل وایلز، رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند امر آموزش و یادگیری را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود. وی معتقد است که نقش رهبر آموزشی عبارت است از حمایت، تقویت، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن نه دستور دادن.

فهرست مطالب:
اصول مدیریت آموزشی
هدف کلی
پیشگفتار
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
تحول اندیشه های مدیریت
مهارت فنی (مرحله اول)
مهارت انسانی (مرحله دوم)
مهارت ادراکی (مرحله سوم)
مدیریت در نظام آموزشی ما
نیاز آموزش و پرورش امروز
عوامل اصلی آموزش و پرورش در جوامع ابتدائی
نظام آموزش و پرورش
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
زمینه فرهنگی-اجتماعی مدیریت نظام آموزشی
وظایف و مسئولیتهای سطح نهادی
کارکردهای آموزش و پرورش
نظام آموزشی و فرهنگ
کنترل آموزش و پرورش
کنترل مذهبی
کنترل دولتی
کنترل بوسیله سایر گروهها
فراگردهای کنترل
تعریف رهبری آموزشی
محیط آموزشی مؤثر
وظایف رهبر آموزشی
تربیت مدیران و رهبران آموزشی
مهارت های سه گانه مدیریت
انواع مهارتهااز نظر رابرت کاتز (۱۹۵۵)
مشخصات نظام آموزش و پرورش ایران
– قوانین سازمان و مدیریت
-دولتی بودن نظام آموزشی
عوارض ساختار سازمانی
عوارض فرهنگ سازمانی
مدیریت و رهبری آموزشی
عملکرد های نظام آموزشی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: WORD