پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایتمندی زناشویی افروز

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رضایتمندی توسط افروز در سال ۱۳۹۰ تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه ۵۱ گویه دارد و با هدف بررسی و ارزیابی میزان رضایتمندی در همسران تهیه شده است. در هر گویه، محتوایی مربوط به رضا مندی زناشویی ارائه شده است. از آزمودنی خواسته می شود تا در قالب طیف لیکرت چهار گزینه ای (کاملا مخالف ۱، مخالف ۲، موافق ۳ و کاملا موافق ۴) در مورد رضامندی زناشویی پاسخ بدهد. هر گویه این مقیاس با توجه به مرور پیشینه ی نظری و پژوهشی و سال ها تجربه ی بالینی و مشاوره در زمینه ی رضامندی زناشویی، ازدواج و خانواده تنظیم شده است.
مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف بیانگر این مطلب است که نارضایتی ها و دافعه های روانی و نفسانی، ریشه ی اصلی همسرگریزی، همسرستیزی و طلاق و جدایی است و بالعکس  جاذبه های متقابل روانی و نفسانی همسران تضمین گر احساس آرامش و تجربه ی خوشبختی بین همسران است.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش افروز ذکر شده است.

پایایی و روایی: دارد ( ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه : دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۱۱
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD