پرسشنامه نگرش به درس ریاضی

پرسشنامه نگرش به درس ریاضی

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش به درس ریاضی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه نگرش به درس ریاضی شامل ۵ گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی نگرش فرد به درس ریاضی و البته ارزش مثبت ریاضی تهیه و تدوین شده است . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای  و از کاملا مخالف تا کاملا موافق درجه بندی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تربیت معلم تهران تایید شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ مطلوب  به دست آمد.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
نوع فایل : word
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد (پایان نامه)
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD