مقاله در مورد خطرات جوشکاری

مقاله در مورد خطرات جوشکاری

مقاله انگلیسی ترجمه شده خطرات جوشکاری

مقدمه
در عملیات جوشکاری قطعات فلزی با استفاده از گرما یا فشار یا هر دو بهم متصل می شوند.
لحیم کاری شامل اتصال قطعات یک فلز با فلز یا آلیاژی ( ترکیبی از فلزات) پرکننده می باشد که نقطه ذوب آن از نقطه ذوب فلز اصلی کمتر است که مواد پرکننده ( مثل سرب و کادمیوم ) ممکن است خیلی سمی باشند .

برش فلزات در اثر گرم کردن فلز با شعله و برخورد مستقیم جریانی از اکسیژن خالص روی مسیر برش انجام می شود .بیش از ۸۰ نوع فرایند جوشکاری وجود دارد که برخی از انواع عمومی تر آن عبارتند از:

استفاده می نمایند .

فهرست مطالب
۱ – مقدمه
۲ – خطرات بهداشتی جوشکاری
۱ – ۲ – گازها و فیوم ها
۲ – ۲ – اثرات سوء بهداشتی کوتاه مدت ( حاد )
۳ – ۲ – اثرات سوء بهداشتی طولانی مدت ( مزمن )
۳ – سایر خطرات تهدید کننده سلامتی
۱ – ۳ – گرما
۲ – ۳ – نورمرئی ، اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز
۳ – ۳ – سر و صدا
۴ – ۳ – آسیبهای عضلانی – استخوانی
۴ – خطرات ایمنی جوشکاری
۱ – ۴ – خطرات الکتریکی
۲ – ۴ – آتش سوزی و انفجار
۳ – ۴ – ماشین آلات خطرناک
۴ – ۴ – عبور ومرور و سقوط
۵ – خطرات جوشکاری در محیط های بسته
۶ – خطرات گازهای تحت فشار
۷ – کاهش خطرات جوشکاری
۱ – ۷ – کنترلهای مهندسی و روندهای کاری ایمن
۱ – ۱-۷- جایگزینی
۲ – ۱ – ۷ – تهویه
۳ – ۱ – ۷ – حفاظ گذاری
۴ – ۱ – ۷ – اعمال ایمن
۵ – ۱ – ۷- وسایل حفاظت فردی
۱ – ۵ – ۱ – ۷ – محافظت از چشم
۲ – ۵ – ۱ – ۷ – لباس حفاظتی
۳ – ۵ – ۱ – ۷- محافظت از گوش
۴ – ۵ – ۱ – ۷ – تجهیزات تنفسی
۶– ۱ – ۷ – کنترل کیفیت هوا
۷ – ۱ – ۷ – معاینات پزشکی
۸ – ۱ – ۷ – آموزش
۸ – قوانین و استانداردها
۱ – ۸ – حدود تماس شغلی
۲ – ۸ – برچسب ها و سایر اطلاعات
۴ – ۸ – علائم
۵ – ۸ – استاندارد جوشکاری OSHA
۹ – فن آوریهای جدید جوشکاری
۱ – ۹ – جوشکاری لیزری
۲ – ۹ – جوشکاری با پرتوهای الکترونی
۳ – ۹ – روبوت های جوشکاری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: WORD