• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
جوشکاری عوارض و راههای پیشگیری هر محیط کاری مسائل منحصر به فرد خاص خود را دارد اما به طور کلی می توان خطرات شغل جوشکاری را در شش گروه طبقه بندی نمود.