پاورپوینت آمار خسارت علف های هرز در گندم

پاورپوینت آمار خسارت علف های هرز در گندم

آمار خسارت علف های هرز در گندم
بخشی از فایل مقاله پاورپوینت

علف هرز چیست؟
گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.
در محصولات رشد می کنند و به آنها خسارت می نند.
نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.
در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.
از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.
با فعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند.

گندم و اهمیت آن
کشت آسان
منبع غذایی اصلی انسان
توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف
مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت
توانایی تولید عملکرد بالا

عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید گندم

 1. واریته
 2. شرایط اقلیمی
 3. خاک
 4. نوع و مقدار وزمان مصرف کود
 5. تناوب زراعی
 6. زمان کاشت
 7. حمله آفات وب یماری ها و سایر عوامل زنده روی گندم
 8. وجود علف های هرز
 9. زمان برداشت

علفهای هرز بسیار مهم

Very important weeds
Avena fatua
Avena ludoviciana
Sinapis arvensis
Turgenia latifolia

خسارتهای علفهای هرز

 1. کاهش کیفیت محصول
 2. کاهش عملکرد
 3. افزایش هزینه تولید (۲۰-۲۵%)
 4. افزایش هزینه برداشت

روشهای خسارت علفهای هرز

 1. رقابت
 2. طول دوره رقابت
 3. تراکم

فهرست مطالب آمار خسارت علف های هرز در گندم
علف هرز چیست؟
گندم واهمیت آن
عوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم
علفهای هرز بسیار مهم
خسارتهای علفهای هرز
روشهای خسارت علفهای هرز
چرا کنترل علف هرز؟
انواع روشها برای مدیریت علف هرز
مبارزه شیمیایی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: پاورپوینت